Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk overlegorgaan tussen het schoolbestuur of haar gedelegeerde en de school.

Op onze school bestaat de MR uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers vanuit de ouders, de zogenaamde oudergeleding en 2 vertegenwoordigers vanuit het team, de personeelsgeleding. Dit aantal is gebaseerd op het leerlingaantal.


De Medezeggenschapsraad heeft volgens haar reglement zowel een adviserende taak aan het bestuur of haar gedelegeerde, adviesrecht, als wel de taak om instemming te geven aan voorgenomen besluiten, instemmingsrecht.
Reglementair is vastgelegd wanneer er sprake is van adviesrecht en wanneer er sprake is van instemmingsrecht.


De leden van de oudergeleding worden na hun kandidaatstelling gekozen door de ouders en de leden van de personeelsgeleding worden na hun kandidaatstelling gekozen door het personeel. De huidige leden van de medezeggenschapsraad staan hieronder vermeld.

Oudergeleding Medezeggenschapsraad

Annette Cost;
voorzitter

(aftredend) 

Marc Teurlings

 

 

 
Mark Verwey
Tevens afgevaardigde GMR

 

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

Anneke Spaapen   

 

Annemieke Duel 
(aftredend)

     Aafke Bronts-Voerman

 

obs De Malsenburg  -  Groeneweg 19   -   4197 HD Buurmalsen   -   0345 57 18 13   -   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.