Klachtenprocedure

Onze school beschikt over een klachtenregeling die is vastgesteld door het bevoegd gezag, (stichting Fluvium) en de GMR en voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De klachtenregeling is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid.
Indien er klachten zijn over

  • seksuele intimidatie,
  • over ons onderwijs in het algemeen of
  • wanneer er sprake is van een conflict met een van de leerkrachten, kunnen ouders hiervoor op school terecht.

Veelal worden de klachten opgelost door de ouders en de betreffende leerkracht, al dan niet samen met de directeur. U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks bij de directeur van de school, tevens contactpersoon, terecht met vragen en problemen.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunnen de ouders Anneke Spaapen benaderen. Zij behandelt uw klachten niet, maar zij kan u naar de juiste personen of instantie doorverwijzen. De vertrouwenspersoon is er zowel voor ouders, leerlingen als personeelsleden.

Er wordt gehandeld volgens de door de Stichting Fluvium gehanteerde klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie (LKC). De volledige tekst ligt op school ter inzage; deze kan bij de contactpersonen worden opgevraagd.

Ons streven is natuurlijk altijd om in goed overleg een voorkomend probleem op te lossen.

De procedure is op hoofdlijnen als volgt:

  • Op school kan Anneke Spaapen de klager kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon
  • Het bevoegd gezag, de stichting Fluvium, beschikt over ten minste één persoon, die functioneert als aanspreekpunt bij klachten en de klager desgewenst begeleidt bij verdere procedures. Als vertrouwenspersoon treedt een medewerker van de GGD Rivierenland op. Onze contactpersonen kunnen u hierover inlichten.
  • Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegde gezag, die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag adviseert. (zie gegevens LKC)
  • De klager dient de klacht in bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie.

Per 1 januari 2009 is de klachtencommissie LKC opgegaan in een nieuwe organisatie met de naam Stichting Onderwijsgeschillen. Met de oprichting van Stichting Onderwijsgeschillen wil men komen tot één loket voor onafhankelijke geschilbehandeling voor het gehele Nederlandse onderwijs.

Belangrijk: Als ouders de klachtencommissie rechtstreeks willen benaderen kan dat via de site www.onderwijsgeschillen.nl of via telefoonnummer 030-2809590.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc) 

Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl

obs De Malsenburg  -  Groeneweg 19   -   4197 HD Buurmalsen   -   0345 57 18 13   -   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.