Aanvragen verlof

Zoals u wellicht bekend is, staat de wet op het basisonderwijs in principe geen vakantie buiten de schoolvakantie toe. Meer informatie hieromtrent kunt u krijgen bij de schoolleiding of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Geldermalsen.
Verlof buiten de schoolvakanties dient te allen tijde vroegtijdig, uiterlijk 6 weken van tevoren, te worden aangevraagd bij de directeur.

Soms moeten scholen uw kind extra vrijgeven. Dat kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld op dagen waarop uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of levensovertuiging niet op school kan zijn.
Maar ook op dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis, de bijzondere gevallen.

Andere bijzondere gevallen zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • bij verhuizing
  • bij bevalling van moeder, verzorgster, voogdes
  • bij 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.

Soms mag de directeur van de school uw kind toch vrij geven voor een vakantie. Dat mag maar één keer per jaar en niet langer dan tien schooldagen.
En dat mag alleen als u door uw beroep niet op vakantie kunt gaan tijdens een schoolvakantie. U moet hiervoor een verklaring van uw werkgever kunnen overleggen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan.


De directeur van de school mag uw kind geen vrijgeven in de eerste twee weken na de zomervakantie. Uw kind mist dan teveel belangrijke lessen. Meestal beslist de directeur van de school of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar hier echter over.


In deze gevallen is overleg met de directeur voldoende en zal na invulling van het aanvraagformulier vrijwel altijd toestemming gegeven worden.

Bij langdurend extra verlof, moet toestemming gevraagd worden bij de ambtenaar leerplicht te Geldermalsen.
Op school zijn aanvraagformulieren hiervoor aanwezig.

Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur wettelijk verplicht hiervan mededeling te doen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Geldermalsen. Als iedereen zich echter aan de normaal geldende afspraken houdt, zijn hier geen problemen over.

obs De Malsenburg  -  Groeneweg 19   -   4197 HD Buurmalsen   -   0345 57 18 13   -   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.