Schoolarts, verpleegkundige en logopedie

Onderwijskundige assistentie

Onze school maakt deel uit van Betuws Passend Onderwijs, BePO.

Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en een psycholoog.

De jeugdverpleegkundige is Joyce van Maanen, telefoon 06-53294753.

Heeft u zorgen, vragen of twijfelt u, dan is het inloopspreekuur iets voor u.

Logopedische screening groep 1

Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag door de logopedist gescreend. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is. De taken van de logopedist staan uitgebreid beschreven in de folder 'Logopedie op de Basisschool'.

Gezondheidsonderzoeken

Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar worden gescreend door de doktersassistente.
Zij kijkt of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt.
Voorafgaand aan de screening krijgen ouders een brief met informatie en de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders zijn in principe niet bij de screening aanwezig.

Het onderzoek bestaat uit:
 Twee vragenlijsten die ouders vooraf invullen.
 Een gesprek met de leerkracht over de kinderen in de klas.
 Een lichamelijk onderzoek (op school)
Het kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden.

De doktersassistente screent alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is.

Als een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op school. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.

Spreekuur op school

Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om het spreekuur buiten de vaste onderzoeksmomenten om te bezoeken. Bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het spreekuur vindt op school plaats.

Vaccinaties

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt uw kind automatisch een oproep voor twee prikken (vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.

Vertrouwenspersoon

Op onze school is Anneke Spaapen de interne contactpersoon. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen over schoolse situaties: bijvoorbeeld (cyber)pesten, intimidatie, roddelen, discriminatie, agressie, enz. De interne contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school en werkt bij een zorgmelding zonodig samen met de coördinator van de externe vertrouwenspersonen van de GGD, Mariëlle Hornstra.

Voor de stappen van de meldcode kindermishandeling die stichting Fluvium aanhoudt klik hier.

Informatie?

Heeft u vragen, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg? Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: 0344-69 87 45 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders over opvoeden en opgroeien.

Per 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd tot GGD Gelderland Zuid.
De locaties blijven bestaan zoals u gewend was.

GGD Gelderland Zuid / vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen

obs De Malsenburg  -  Groeneweg 19   -   4197 HD Buurmalsen   -   0345 57 18 13   -   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.