Passend onderwijs

De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun krachten gebundeld onder het motto 'passend onderwijs voor elke leerling'. Gezamenlijk dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio.

Bestuurlijke krachtenbundeling

Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur 'zorgplicht'. Besturen zijn vanaf die datum wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen school of op een andere, beter passende school. Scholen doen nu al heel veel om kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning en aandacht te bieden. Door intensief samen te werken kunnen de scholen (nog) meer bieden dan nu. Schoolbesturen vullen elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit van de onderwijsondersteuning voor de leerlingen.

Samenwerking 17 schoolbesturen

Het samenwerkingsverband BePO bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs die 85 scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel. Bij elkaar zo'n duizend leerkrachten verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs.

Het samenwerkingsverband werkt vanaf begin 2012 met elkaar samen om op 1 augustus 2014 een gedegen start te kunnen maken met passend onderwijs in de regio. Alle inspanningen zijn erop gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand te brengen dat aansluit op de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO hanteert hierbij als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de reguliere school.

BePO heeft in de afgelopen periode al flinke stappen gezet op weg naar passend onderwijs voor elke leerling. Onze school zet in samenwerking met BePO de voorbereidingen voor passend onderwijs voort.

obs De Malsenburg  -  Groeneweg 19   -   4197 HD Buurmalsen   -   0345 57 18 13   -   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.